NCDRC - Non Communicable Diseases Research Center

workshops

در تاریخ 1398/05/28کارگاهی تحت عنوان مروری بر مطالعات اپیدمیولوژیک و خطاهای شایع در آن توسط آقای دکتر عزیزالله دهقان برقرار شد. گروه هدف در دانشجویان بالینی و رزیدنت ها و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاه بودند.در این کارگاه مطالعات مشاهده ای و مداخله ای به صورت کامل ارایه شد. همچنین انواع خطاهای تصادفی ، خطاهای منظم و مخدوش گرها توضیح داده و نحوه مقابله با آنها بیان گردید.


 

 

Visitors

Today 10

Yesterday 0

Week 14

Month 63

Visitors 20462734